Verksamhet

Rolf Thiberg är uppfinnaren bakom innovationen Biolight. Det var när Rolf träffade en psykolog som använde ljus i sitt värv som Rolf började fråga sig själv vilken påverkan ljus kunde ha på den mänskliga organismen. Själv funderade han mycket på fotosyntesen, hur växterna via sina kloroplaster kunde fånga in energin hos fotonerna, för att sedan i en lång komplex process överföra det till kemiskt bunden energi i sockermolekylen. Skulle inte ljus också kunna användas för att påverka mänskliga celler? Det fanns ju redan UV-behandling för reumatiker och psoriasispatienter . Han införskaffade laser som han prövade på sig själv, men verkningen var mycket begränsad.

Forskningsresultat från Karolinska Institutet visar att sex timmar efter en Biolight-behandling observerades en signifikant ökning i ett flertal geners aktivitet, bland annat gener som kodar för tillväxtfaktorer och kollagen. Vid alla typer av skador krävs en ökad ATP-produktion och en väl fungerande proteinsyntes, Biolight-metoden har dokumenterad effekt på bägge. Dessutom snabbar det på makrofagernas aktivitet, vilka är kroppens rensare som tar bort "skräpet", det innebär att du får en snabbare och bättre läkning.

I centrala Södertälje har Iskra Yrefors sin klinik Cabinet Iduna. Iskra Yrefors behöver inte några stora upplagda dubbel-blinda försök för att begripa att Biolight har en mycket stor potential. Hon ser det hos så gott som varje patient som hon behandlar. Och då inskränker sig inte Iskra till några få väl avgränsade krämpor som bensår eller tandlossningsproblem. Hon ser till helheten och vet med sig att om man kan återfå de friska verkningsmekanismerna på cellnivå - då kan också kroppen få den injektion den behöver att själv läka det mesta, vare sig det gäller Aids eller whiplashskador. Iskra Yrefors som ursprungligen kom från Bulgarien,1987 blev lite förvånad när hon möttes av den svenska byråkratin. Hon var ändå uppvuxen i det socialistisk östeuropa, med dess strikta regelsystem - men där var i alla fall den medicinska forskningen till stora delar inriktad på att hjälpa de sjuka. Här i Sverige känner hon en vanmakt inför hur myndigheter och etablissemangets läkare hela tiden skapar hinder för att utveckla nya terapier - och hur de är fastlåsta i ett statiskt synsätt. - Patientens ord måste få gälla. Det borde vara de fakta som gäller. Det är inte vad vi säger som är avgörande, menar Iskra.

HUDSTÖRNINGAR Före/Efter-bilder

ACNE (cystisk)

PSORIASISULCUS CRURIS (bensår) etc."