IDUNA BIOLIGHTMETODEN

 

ISKRA YREFORS
Diplomerad Biolightfysioterapeut
Mer än 20 års yrkeserfarenhet

 

 

Metodens resultat beror på olika typer av ljusfrekvenser som ger en rad biologiska effekter:

 

Nedan följer en kort genomgång av vad mina behandlingar handlar om.

 

 

En normal behandling pågår i cirka 2 tim.